Шалкан (Репка)Бабай шалкан тарта. (Дед тянет репку)
Шалкан чыкмый да чыкмый. (Репка не тянется, не выходит)

"Эби, кил эле тизрэк, ("Бабушка, иди скорее,)
Шалкан тартырга кирэк!" (Надо репку вытянуть!")

Тарталар да тарталар (Тянут потянут)
Шалканны икэу алар. (репку они вдвоем)

"Кызым, кил эле тизрэк, ("Дочка, иди скорее, )
Шалкан тартырга кирэк." (Надо репку вытянуть."


Похожие сказки: